Het aanmaken van een menu

U moet een menu aanmaken voordat u er items aan kunt toevoegen.

 1. Log in op het WordPress Dashboard.
 2. Selecteer ‘Menu’ in het menu kopje ‘Weergave’.
 3. Selecteer ‘Maak een nieuw menu aan’ bovenaan de pagina.
 4. Voer een naam in voor het menu in het veld ‘Menunaam’.
 5. Klik op de knop ‘Menu aanmaken’.

Uw nieuwe aangepaste menu is nu aangemaakt.

Het toevoegen van items aan een menu

U kunt verschillende link types toevoegen in uw menu. Deze zijn verdeeld tussen de panelen links van het menu dat u momenteel bewerkt.

 1. Bekijk het ‘Pagina’s’ paneel.
 2. Selecteer de ‘Bekijk alle’ link om een lijst te krijgen met de nu gepubliceerde pagina’s op uw website.
 3. Selecteer nu de pagina’s die u wilt toevoegen door de checkbox aan te vinken die naast elke pagina staat weergegeven.
 4. Klik op de ‘Toevoegen aan menu’ knop aan de onderkant van dit paneel om uw selecties aan het menu toe te voegen.
 5. Klik tenslotte op de ‘Menu opslaan’ knop om uw menu op te slaan.

Uw zelfgemaakte menu is nu opgeslagen.

Een menu-item verwijderen

 1. Zoek het menu-item op dat u wilt verwijderen in het editorvenster.
 2. Klik op het pijltje in de rechter bovenhoek van heet menu-item / box om het uit te breiden.
 3. Klik op de link ‘Verwijderen’. Het menu-item zal onmiddellijk worden verwijderd.
 4. Klik op de menu-knop ‘Opslaan’ om uw wijzigingen op te slaan.

Aanpassen van een menu-item

Navigatie veld:
Dit veld specificeert de titel van het item op uw aangepaste menu. Dit is wat uw bezoekers zien als ze een bezoek brengen aan uw website / blog.

Origineel:
Een link naar de oorspronkelijke bron van het meu-item (bijvoorbeeld een link naar de post of pagina). Volgende items worden standaard verborgen. Gebruik scherm opties om de vereiste velde te tonen.

Titel attribuut:
Dit veld specificeert het alternatief (‘Alt’) tekst voor het menu-item. Deze tekst wordt weergegeven als de muis van een gebruiker zweeft over een menu-item.

Link target:
Selecteer ‘Hetzelfde venster of tabblad’ of ‘Nieuw venster of tabblad’ in uit het pull-down menu.

CSS classes:
Optionele CSS code voor dit menu-item.

Link relatie (XFN):
Maakt het mogelijk om XFN attributen te genereren, zodat u kunt zien hoe u gerelateerd bent aan de auteurs en eigenaar van de site waarnaar u een koppeling heeft. Zie link relatie voor meer details.

Beschrijving:
De omschrijving voor deze link. De beschrijving wordt weergegeven in het menu als het huidige thema wordt ondersteund.

 1. Klik op het pijltje in de rechter bovenhoek van het menu-item om het uit te breiden.
 2. Voer de waarden voor de verplichte velden die u wilt toewijzen aan het item in.
 3. Klik op de menu-knop ‘Opslaan’ om uw wijzigingen op te slaan.

Het maken van multi-level menu’s

Bij de planning van de structuur van uw menu, helpt het om te denken aan elk menu-item als een rubriek van een formeel verslag. In een formeel verslag, heb je een hoofdsectie rubrieken (niveau 1 koppen), deze zijn het dichtstbijzijnde aan de linker kant van de pagina, de sub-koppen (niveau 2 koppen) worden iets verder ingesprongen naar rechts; andere ondergeschikte posts (niveau 3, 4, etc) binnen dezelfde sectie worden nog verder ingesprongen naar rechts.

Met de WordPress menu editor kunt u multi-level menu’s met behulp van een envoudige ‘drag en drop’ interface makkelijk verslepen en verplaatsen. Sleep menu-items omhoog of omlaag om de volgorde van verschijning in het menu te wijzigen. Verplaats menu-items naar links of rechts om de sub-niveaus binnen uw menu te maken.

Om een menu-item een ondergeschikt van een ander te maken, moet u het ‘kind’ positioneren onder de ‘ouder’ en deze vervolgens iets naar rechts slepen.

 1. Plaats de muis op het ‘kind’ menu-item.
 2. Terwijl u de linker muis knop inhoudt, sleept u deze naar rechts.
 3. Laat de muisknop los.
 4. Herhaal deze stappen voor elk menu-item.
 5. Klik op de menu-knop ‘Opslaan’ om uw wijzigingen op te slaan.

Uw menu toevoegen aan uw website

Als uw huidige thema aangepaste menu’s ondersteunt, zult u in staat zijn om uw nieuwe menu toe te voegen aan een van de thema locaties.

 1. Scroll naar de onderkant van het menu editor venster.
 2. In het gedeeltde ‘Thema locaties’, klikt u op het selectievakje voor de locatie waar u wilt dat uw menu verschijnt.
 3. Klik op ‘Opslaan’ nadat u uw keuze hebt gemaakt.

Als uw huidige thema de aangepaste menu’s niet ondersteunt, dan moet u uw nieuwe menu toevoegen aan een custom menu widget in het Weergave > Widgets menu.